Răspunderea civilă și eficiența ei asupra prevenirii și contracarării acțiunilor de concurență neloială

Revista Institutului Naţional de Justiţie. 2018;12(3):32-38

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista Institutului Naţional de Justiţie

ISSN: 1857-2405 (Print)

Publisher: National Institute of Justice

LCC Subject Category: Law: Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence

Country of publisher: Moldova, Republic of

Language of fulltext: Russian, English, French, Romanian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Gorincioi Cornelia (1 Universitatea de Stat din Moldova, 2 Consiliul Concurenței al Republicii Moldova)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 6 weeks

 

Abstract | Full Text

Articolul expune aspectele răspunderii juridice civile pentru acțiunile de concurență neloială, dar reflectă și rolul răspunderii în prevenirea și contracararea acestora. Autorul susține că anume încetarea acțiunii ilicite este cea mai importantă acțiune, deoarece încetarea atingerii ilegale aduse intereselor comerciale este mai semnificativă decât recuperarea prejudiciului cauzat. Această acțiune nu necesită probare, cum ar fi în cazul prejudiciului The article exposes the aspects of civil legal liability for unfair competition actions and reflects the role of this liability in preventing and counteracting it. The author states that the cessation of the unlawful act is the most important action to take, because the cessation of unlawful interference with commercial interests is more important than repairing the caused damage. This action requires no evidence, as in the case of injury...