Op het raakvlak van historische disciplines

BMGN: Low Countries Historical Review. 2015;130(4):66-77 DOI 10.18352/bmgn-lchr.10143

 

Journal Homepage

Journal Title: BMGN: Low Countries Historical Review

ISSN: 0165-0505 (Print); 2211-2898 (Online)

Publisher: Utrecht University Library Open Access Journals (Publishing Services)

Society/Institution: Royal Netherlands Historical Society, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap(KNHG)

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe: History of Low Countries - Benelux Countries

Country of publisher: Netherlands

Language of fulltext: English, Dutch

Full-text formats available: PDF, XML

 

AUTHORS


Dick E.H. de Boer

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 40 weeks

 

Abstract | Full Text

<p><strong>At the Meeting Point of Historical Disciplines</strong><br />This contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256), in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk.</p><p> </p><p>The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.</p><p> </p><p>This article is part of the <a href="/576/volume/130/issue/4/">discussion forum</a> 'At the Meeting Point of Historical Disciplines'.<br /><br />Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn.</p><p> </p><p>Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een registratiesysteem van  archeologische gegevens dat een multidisciplinaire analyse kan faciliteren. De bijdrage eindigt met de introductie van de verschillende standpunten in het dossier.</p><p> </p><p>Dit artikel maakt deel uit van het <a href="/576/volume/130/issue/4/">discussiedossier</a> 'Op het raakvlak van historische disciplines'.</p>