Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: Серія: Економічні науки (Apr 2018)

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

  • Леся Омелянівна Петкова,
  • Наталія Олександрівна Паламарчук

DOI
https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128739
Journal volume & issue
Vol. 2, no. 45
pp. 30 – 38

Abstract

Read online

В статті розглянуто особливості вимірювання якості життя населення регіонів України з урахуванням можливості адаптації європейського досвіду. З цією метою в статті досліджено основні світові та європейські методики оцінки якості життя населення, що дозволило виділити основні підходи до визначення їх ключових характеристик. При дослідженні індексу людського розвит- ку ООН виокремлено засади глобальної політики людського розвитку до 2030 року та основні засади національних концепцій. Проаналізовано якість життя населення регіонів України за допомогою індексу людського роз- витку. Були виявлені проблеми якості життя в регіонах та визначені перспективні напрями її зростання. За останні роки спостерігається тенденція до поступового зростання індексу регіонального людського розвитку в усіх регіонах України. Для подальшого підвищення якості життя населення в регіонах України триває реформування економічної та соціальної сфери. Концептуальну основу со- ціальних реформ має становити визнання людського капіталу основою стійкого довгострокового зростання та міжнародної конкурентоспроможності України.

Keywords