Revija za Univerzalno Odličnost (Jun 2019)

Model vpliva dodane vrednosti za odjemalce ter inovativnost

  • Deja Hojč

Journal volume & issue
Vol. 8, no. 2
pp. 169 – 179

Abstract

Read online

Raziskovalno vprašanje (RV): Ali je inovativnost pomembna za obstoj, uspeh in dodano vrednost za podjetje in kupca? Namen: Z obdelavo in pregledom literature, smo želeli priti do nekih trditev, da je inovativnost, ključna za obstoj in dodano vrednost podjetja in kupca. Metoda: Pregled strokovne in znanstvene literature. Rezultati: Inovativnost, dodana vrednost in kakovost se medsebojno dopolnjujejo in so ena brez druge brezpredmetne. Organizacija: Raziskava pripomore k spoznanju, da je za podjetja dobro, če aktivno deluje na področju dodane vrednosti inovativnosti, ter kakovosti. Pomembno je, da v to aktivno vključuje tudi svoje zaposlene in jih primero nagradi. Družba: Boljše poslovanje, pripomore k uspešnejšemu in celovitejšemu obstoju podjetja v okolju. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Veliko člankov na to temo, ki pa se večinoma ponavljajo in so že večkrat obdelani.

Keywords