Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte ale Educatiei (Nov 2018)

PARTICULARITĂȚI DE CONSTITUIRE ȘI ORGANIZARE A PRIMELOR UNIVERSITĂȚI ÎN EUROPA SUB INFLUENȚA CONDIȚIILOR SOCIOCULTURALE ALE EPOCII MEDIEVALE

  • Lilia PARHOMENCO

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 5 (115)

Abstract

Read online

Originile universității din Europa au fost mult timp contestate ca aparținând fie secolului al XI-lea, fie secolului al XII-lea, Evul Mediu fiind acea perioadă care a favorizat dezvoltarea acestei instituții specifice. În articol sunt descrise tipologia universitară a timpului, particularitățile sale structurale, precum și influențele pe care le-a avut mediul socio­cultural asupra fundamentării și diversificării sale ulterioare.PECULIARITIES FOR FOUNDATION AND ORGANIZATION OF THE FIRST UNIVERSITIES IN EUROPE UNDER THE INFLUENCES OF THE SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF THE MIDDLE EPOCHThe origins of the university in Europe have long been disputed to belong either to the 11th or the 12th century, the Middle Ages being the ones which fostered the development of this specific institution. The article aims at depicting the university typology of the time, its structural peculiarities, as well as the influences the sociocultural environment had on its futher fundamenting and diversification.

Keywords