In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Ağ Toplumu ve Bilgi

Türk Kütüphaneciliği. 2014;28(4):510-525

 

Journal Homepage

Journal Title: Türk Kütüphaneciliği

ISSN: 1300-0039 (Print)

Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği (Turkish Librarians' Association)

LCC Subject Category: Bibliography. Library science. Information resources

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Aras Bozkurt (Anadolu Üniversitesi)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 5 weeks

 

Abstract | Full Text

Dijital çağda küreselleşmenin ve değişimin önemli bir dinamiği bilgidir. Bu çalışma kapsamında alanyazında yer alan dağıtık bulgular özetleme ve sentezleme yapılarak araştırma konusu ile ilişkilendirilmiş; bilginin tanımı, epistemolojisi, işlevsel farklılıkları, bilginin yapısı ve türleri açımlanmıştır. Ayrıca, geçmişten günümüze bilginin evrimi ve ağlar üzerinde nasıl yorumlandığına dair açıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak öz-biliş ve meta-biliş kavramları bu bağlamda tartışılmıştır.