Akrydyny jako związki aktywne przeciwnowotworowo

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2011;65:236-269

 

Journal Homepage

Journal Title: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

ISSN: 0032-5449 (Print); 1732-2693 (Online)

Publisher: Index Copernicus International S.A.

Society/Institution: Institute of Immunology and Experimental Therapy

LCC Subject Category: Medicine

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Anita Dopierała

Patrycja Wrosz

Jan Mazerski

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Akrydyny należą do grupy policyklicznych związków heteroaromatycznych. Wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej obejmujący aktywność przeciwpierwotniakową, przeciwbakteryjną, przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Pochodne akrydyny o działaniu przeciwnowotworowym wykazują zróżnicowany mechanizm działania na poziomie molekularnym. Z uzyskanych dotychczas danych wynika, że jednym z podstawowych etapów działania jest tworzenie fizykochemicznych kompleksów z DNA. Wśród pochodnych akrydyny o aktywności przeciwnowotworowej wyróżnić można pięć podstawowych klas związków: nitroakrydyny, 9-anilinoakrydyny, pirazoloakrydyny, imidazoakrydony oraz triazoloakrydony. Związki z poszczególnych klas różnią się zarówno mechanizmem działania jak i zakresem aktywności przeciwnowotworowej.