Informaatiotutkimus (Dec 2008)

Tutkielmaoppaiden neuvot tieteellisen kirjallisuuden valinnasta ja käytöstä

  • Vesa Kautto

Abstract

Read online

No abstracts available.