Influence of selected strategic variables on the development of the intellectual capital of an enterprise

Management. 2014;18(1):199-212 DOI 10.2478/manment-2014-0015

 

Journal Homepage

Journal Title: Management

ISSN: 2299-193X (Online)

Publisher: Sciendo

Society/Institution: University of Zielona Góra, Faculty of Management and Economics

LCC Subject Category: Social Sciences: Commerce: Business: Personnel management. Employment management

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Prusak Rafał (Czestochowa University of Technology Faculty of Manufacturing Engineering and Materials Technology Department of Production Management and Logistics)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 11 weeks

 

Abstract | Full Text

Kapitał intelektualny jest istotnym zagadnieniem współcześnie podejmowanych badań z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. Wprowadzenie tego pojęcia bez wątpienia otworzyło przed przedsiębiorstwami nowe perspektywy postrzegania swojej działalności oraz budowania przewag rynkowych. Jednocześnie jednak przyczyniło się do powstania wielu nowych problemów związanych z trudnym do określenia charakterem kapitału intelektualnego oraz jego wewnętrznymi i zewnętrznymi związkami i zależnościami. W artykule podjęto próbę analizy zagadnień związanych z rozpowszechnieniem koncepcji kapitału intelektualnego, praktycznym jego wykorzystaniem oraz na ocenie stanu składowych kapitału intelektualnego w badanych obiektach.