Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte reale si ale naturii (May 2016)

POTENŢIALUL NUTRIŢIONAL AL BIOMASEI ALGALE DE NOSTOC FLAGELLIFORME (BERK ET CURT) ELENK.

  • Irina STRATULAT,
  • Victor ŞALARU,
  • Sergiu DOBROJAN

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 1 (91)

Abstract

Read online

În prezentul studiu este prezentată componenţa biochimică a biomasei algei cianofite Nostoc flagelli­forme (Berk et Curt) Elenk. cultivată în condiţii de laborator pe mediul mineral Z-8. Biomasa algei conţine: Mn – 683,9 mg/kg, Zn – 131,5 mg/kg, Pb – <10 mg/kg, Fe – 1,09 g/kg, Na+ – 2,10 g/kg, K+ – 8,01 g/kg, Mg 2+ – 5,40 g/kg, Ca2+ – 7,94 g/kg. În componenţa aminoacizilor predomină: acidul glutamic – 3,8012 mg/100 mg, acidul aspartic – 2,7838 mg/100 mg, leucina – 2,4651 mg/100 mg, alanina – 2,3513 mg/100 mg. Conform acestor rezultate, biomasa algei cianofite Nostoc flagelliforme poate fi utilizată ca sursă importantă de supli­mente alimentare. THE NUTRITIONAL POTENTIAL OF ALGAL BIOMASS OF NOSTOC FLAGELLIFORME (BERK ET CURT) ELENK. In this study is presented the biochemical components of algal biomass Nostoc flagelliforme (Berk et Curt) Elenk. cultivated in laboratory conditions in Z-8 medium. The algal biomass has the following chemical content: Mn – 683,9 mg/kg, Zn – 131,5 mg/kg, Pb – <10 mg/kg, Fe – 1,09 g/kg, Na+ - 2,10 g/kg, K+ – 8,01 g/kg, Mg2+ – 5,40 g/kg, Ca2+ – 7,94 g/kg. The highest amount of amino acids are specific for: glutamic acid – 3,8012 mg/100 mg, aspartic acid – 2,7838 mg/100 mg, leucine – 2,4651 mg/100 mg, alanine – 2,3513 mg/100 mg. According to these results the blue-green alga Nostoc flagelliforme can be considered an important potential source of nutritional supplements.

Keywords