Ekonomi Maliye İşletme Dergisi (Jun 2022)

ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNDE AFFETME İKLİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

  • Ethem Merdan,
  • Esra Ulukök

DOI
https://doi.org/10.46737/emid.1124268
Journal volume & issue
Vol. 5, no. 1
pp. 189 – 200

Abstract

Read online

Bu çalışmanın amacı, örgütsel muhalefetin saygınlığını yitirme üzerine etkisinde affetme ikliminin düzenleyici rolünü araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan iki devlet üniversitesinin akademik personelinden oluşmaktadır. Bu kesitsel araştırmanın sonuçları, örgütsel muhalefetin saygınlığını yitirme üzerinde pozitif etkili olduğunu; varsayılanın aksine affetme ikliminin saygınlığını yitirme üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğunu göstermiştir. Ayrıca, affetme ikliminin örgütsel muhalefet ile saygınlığını yitirme arasındaki ilişkide düzenleyici rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları, yalnızca literatürdeki bilgi birikimini geliştirmez, aynı zamanda akademisyenler ve yöneticilerin örgütsel muhalefetin sonuçları ile ilgili anlayışlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Keywords