In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Baročni slog v jezuitski kroniki

Keria: Studia Latina et Graeca. 2000;2(2) DOI 10.4312/keria.2.2.161-180

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: English, Latin, Slovenian, Modern Greek (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Nada Grošelj (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva cesta 2 SI-1000 Ljubljana)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

V tem prispevku poskušamo prikazati nekaj poglavitnih slogovnih značilnosti kronike jezuitskega kolegija v Ljubljani, s prevajanjem katere se prof. Marija Kiauta ukvarja že nekaj let. Gre za delo z izvirnim naslovom Historia annua Collegii Labacensis (okrajšano kot HACL), ki ima v rokopisu 521 strani in sega od leta 1596 - 1691. Pri pričujoči analizi gre pravzaprav za tri razdelke, ki vsi temeljijo na obdelavi primerov. Ti so vedno navedeni tako v latinščini (gre za prepis rokopisa, katerega levji delež je oskrbel mag. France Baraga, strani 138-163 pa p. Angel Kralj) kot v slovenskem prevodu prof. Kiautove, ki pa še ni povsem dokončen. Vsi so tudi opremljeni z letnico in s številko strani, kjer se najdejo v rokopisu.