Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (2015-12-01)

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r. III AUa 264/15

  • Jacek Wantoch-Rekowski

DOI
https://doi.org/10.12775/PBPS.2015.029
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 4
pp. 79 – 85

Abstract

Read online

No abstracts available.