In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och studenter i Högre utbildning

Högre Utbildning. 2014;4(2):127-139

 

Journal Homepage

Journal Title: Högre Utbildning

ISSN: 2000-7558 (Online)

Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

Society/Institution: Lunds Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

LCC Subject Category: Education: Education (General)

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: Norwegian Bokmål, Swedish, English, Danish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Katarina Plank (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet)

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Hur kan erfarenhetsbaserat lärande medverka till att vidga studenters förståelse för sin omvärld samtidigt som kunskapsinhämtning sker? Artikeln presenterar och diskuterar en fenomenografisk övning som använts på grundnivå inom ämnet religionsvetenskap, och argumenterar för att erfarenhetsbaserat lärande, även på kurser med små resurser, kan användas för att påbörja en ”conceptual change” (Posner et al 1982) hos studenterna. Övningen som presenteras, <em>Levande buddhistisk etik</em>, kombinerar postkoloniala och mångkulturella ansatser i undervisningen. En utvärdering visar att övningen och dess efterföljande diskussioner hjälpte studenterna att konkretisera momentets begreppsundervisning. Studenterna aktiverades i en ny lärsituation som hjälpte dem att omstrukturera sina tidigare kunskaper om buddhism och tillägna sig nya perspektiv. Samtidigt gavs läraren möjlighet att uppmärksamma om studenterna konstruerade bristfällig eller till och med felaktig kunskap om det buddhistiska karma-begreppet.</p>