Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2023)

Modern Çatışma Kuramının Öncüleri Üzerine Bir Değerlendirme: Ralf Dahrendorf, Lewis A. Coser ve Randall Collins

  • İlhan Bingöl

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.3.8
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 3
pp. 341 – 354

Abstract

Read online

İnsanlık tarihi boyunca önemli bir olgu olan çatışma, çeşitli biçimlerde ortaya çıkan toplumsal, siyasi, ekonomik ve psikolojik dinamiklerle şekillenir. Genel manada çatışma kuramı, toplumu, temel maddi ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklar elde etmek amacıyla rekabet içinde olan grupların bir araya gelerek oluşturduğu bir sistem olarak değerlendirmektedir. Savaşlar, toplumsal çatışmalar, terör saldırıları ve etnik anlaşmazlıklar gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkan çatışmalar, insan toplumlarının karşılaştığı temel zorluklardan biridir. Çatışma kuramı; klasik çatışma teorisi ve modern çatışma teorisi olarak iki başlık altında ele alınmaktadır. Modern çatışma kuramı; çatışmaların doğasını, kökenlerini, sürdürülmesini ve sonuçlarını anlamayı hedefleyen bir disiplindir. Bu kuram, çatışmaların sosyal, politik, ekonomik ve psikolojik faktörlerle nasıl etkilendiğini incelemektedir. Bu çatışma kuramının temel amacı, çatışmaları daha iyi anlamak ve çözümlemektir. Bu makale, modern çatışma kuramı ve bu kuramın öncü teorisyenlerine odaklanarak çatışma fenomeninin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Makalede modern çatışma kuramının temel yaklaşımları ve önde gelen kuramcılarından R.Dahrendorf, L. A. Coser ve R.Collins’in konu ile ilgili bakış açıları ele alınmaktadır. İlk olarak, çatışma kuramının tarihsel evrimi ve kökenleri incelenmektedir. Makalenin ana vurgusu, modern çatışma kuramının önde gelen kuramcıları ve onların katkılarına odaklanmaktadır.

Keywords