EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE ÎN BAZA LEGII NR. 275/2006

EIRP Proceedings. 2008;3(1):128-132

 

Journal Homepage

Journal Title: EIRP Proceedings

ISSN: 2067-9211 (Print); 2069-9344 (Online)

Publisher: Danubius University

Society/Institution: Danubius University

LCC Subject Category: Political science: Political science (General)

Country of publisher: Romania

Language of fulltext: French, English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Dragu Cretu

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Săvârşirea unei infracţiuni conduce la naşterea unui conflict de drept penal substanţial care, larândul său, determină declanşarea unui proces penal, ceea ce implică naşterea unui raport juridicprocesual penal.Este ştiut faptul că procesul penal cuprinde trei faze: faza urmăririi penale, faza judecăţii, fazapunerii în executare a hotărârilor penale de condamnare rămase definitive.Punerea în executare a unei hotărâri definitive de condamnare are o importanţă deosebită atâtpentru opinia publică dar şi pentru organele competente în acest caz.Caracterul autonom al acestei faze rezidă şi din anumite aspecte care o individualizează înraport cu alte activităţi judiciare ori extrajudiciare de executare efectivă a pedepsei.