In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Začetki zgodovine filozofije pri starih Grkih

Keria: Studia Latina et Graeca. 2010;12(2-3) DOI 10.4312/keria.12.2-3.95-107

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Slovenian, Latin, English, Modern Greek (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Ignacija J. Fridl

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Raziskovalci zgodovine antične filozofije pod pojmom doksografija večino časa posvečajo ocenjevanju pristnosti in vrednosti antičnih zapiskov o kulturni dediščini starih Grkov. Zato pogosto spregledajo, da apliciramo na zgodovino filozofije evolutivni aristotelovski vidik, ki prek Hegla prevladuje vse do danes. Ta temelji na razumevanju filozofije kot duhovnem boju s preteklim mišljenjem, ki ga lastna modrost vedno znova preseže. Avtorica razprave pa tudi v helenističnem filozofskem zgodovinopisju odkriva dve temeljni značilnosti historične zavesti pri starih Grkih, ki veljata vse od zgodnje epike dalje in ju lahko razberemo v Platonovih dialogih, – modrost kot ἀρχή, kot izgubljeno izvorno védenje, ki ga je treba znova odkriti, ter duhovno genealogijo, ki mišljenje prikazuje kot široko prepleteno mrežo in sosledje miselnih procesov. Iz tega vidika je treba dejansko na novo prebirati tudi zapiske, ki nam jih je o starogrški filozofiji zapustil Diogen Laertski.