Keria: Studia Latina et Graeca (Jul 2012)

Euridice Giulia Caccinija – dva (?) izvoda partiture v ljubljanski stolnici okoli leta 1620

  • Metoda Kokole

DOI
https://doi.org/10.4312/keria.14.1.83-98
Journal volume & issue
Vol. 14, no. 1

Abstract

Read online

V fondu muzikalij ljubljanske stolnice se je v začetku 17. stoletja nahajala tudi partitura ene prvih oper v zgodovini svetovne glasbe, Euridice Giulia Caccinija. Rinuccinijev libreto na mitološko temo, osnovan predvsem na Ovidijevi in Vergilijevi interpretaciji klasičnega mita o božanskem pevcu Orfeju in njegovi ljubljeni Evridiki, je skladatelj uglasbil leta 1600 in še istega leta je bilo delo v Firencah tudi natisnjeno; ponatisnjeno je bilo še 1615 v Benetkah. Delo je tiskano v eni sami knjigi v obliki preproste partiture za en glas in inštrumentalni bas ter nekaj 4- in 5-glasnih zborov. Nastopa enajst oz. dvanajst oseb ter zbora nimf in pastirjev. Opera je bila scensko v celoti izvedena samo enkrat, leta 1602 v Firencah. Vsebina z izjemo srečnega povratka Evridike iz podzemlja sledi klasičnemu mitu. Prisotnost izvoda ene prvih oper v glasbeni zgodovini okoli leta 1620 v Ljubljani je dokaz o presenetljivo zgodnjem stiku slovenskega prostora s tedaj povsem novo operno umetnostjo.

Keywords