Nature Communications (2016-10-01)

Genomic heterogeneity of multiple synchronous lung cancer

 • Yu Liu,
 • Jianjun Zhang,
 • Lin Li,
 • Guangliang Yin,
 • Jianhua Zhang,
 • Shan Zheng,
 • Hannah Cheung,
 • Ning Wu,
 • Ning Lu,
 • Xizeng Mao,
 • Longhai Yang,
 • Jiexin Zhang,
 • Li Zhang,
 • Sahil Seth,
 • Huang Chen,
 • Xingzhi Song,
 • Kan Liu,
 • Yongqiang Xie,
 • Lina Zhou,
 • Chuanduo Zhao,
 • Naijun Han,
 • Wenting Chen,
 • Susu Zhang,
 • Longyun Chen,
 • Wenjun Cai,
 • Lin Li,
 • Miaozhong Shen,
 • Ningzhi Xu,
 • Shujun Cheng,
 • Huanming Yang,
 • J. Jack Lee,
 • Arlene Correa,
 • Junya Fujimoto,
 • Carmen Behrens,
 • Chi-Wan Chow,
 • William N. William,
 • John V. Heymach,
 • Waun Ki Hong,
 • Stephen Swisher,
 • Ignacio I. Wistuba,
 • Jun Wang,
 • Dongmei Lin,
 • Xiangyang Liu,
 • P. Andrew Futreal,
 • Yanning Gao

DOI
https://doi.org/10.1038/ncomms13200
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 1
pp. 1 – 8

Abstract

Read online

Some patients present with multiple lung tumours but it is unclear whether these are metastases or individual lesions. Here, the authors use genomics techniques to demonstrate in six patients that multiple tumours have individual genetic profiles and represent separate tumours.