Die beweging vir kerkvereniging tussen die drie Afrikaanse gereformeerde kerkgemeenskappe in die 20ste eeu: 'n vlugtige oorsig

In die Skriflig. 1993;27(3):415-426 DOI 10.4102/ids.v27i3.1470

 

Journal Homepage

Journal Title: In die Skriflig

ISSN: 1018-6441 (Print); 2305-0853 (Online)

Publisher: AOSIS

Society/Institution: Reformed Theological Society

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Practical Theology: Practical religion. The Christian life

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, Afrikaans

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS

A. D. Pont

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 11 weeks

 

Abstract | Full Text

Hierdie oorsig is 'n herdenking én in 'n sekere sin 'n oorweging van die kerkvereniging van 17 Junie 1892 toe die Nederduitsche Gereformeerde Kerken, wat as dolerende kerke uit die gemeenskap van die Nederlandse Hervormde Kerk getree het, en die Christelijke Gereformeerde Kerken wat in 1834 afgeskei het, saam 'n nuwe kerkverband gevorm het.