Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2018

Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law. 2018;0(70):194-199 DOI 10.2436/rld.i70.2018.3207

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law

ISSN: 0212-5056 (Print); 2013-1453 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Language and Literature: Romanic languages

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: English, French, Aragonese, Italian, Occitan (post 1500), Dutch, German, Basque, Catalan, Spanish, Galician

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS


María del Carmen Bolaño Piñeiro (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

La crònica recull les novetats normatives en matèria lingüística a la Comunitat Foral de Navarra publicades entre gener i juny de 2018. En aquest període cal destacar l'aprovació del nou decret que regula els criteris d'ús i d'expressió gràfica de les denominacions oficials dels nuclis de població de Navarra, les modificacions puntuals en la plantilla orgànica de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i dels seus organismes autònoms, incloent-hi places que requereixen el coneixement de l'euskera, i l'aprovació del reglament de provisió de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la Universidad Pública de Navarra. Així mateix, s'ha publicat la nova Llei foral de contractes públics, que inclou la incentivació del coneixement de l'euskera en els serveis d'atenció al públic subcontractats. Finalment, pel que fa a la jurisprudència, en el període recollit el TS no admet a tràmit el recurs de cassació contra una sentència del TSJ de Navarra de 2016 que sentenciava que una oferta pública de feina va ser contrària al dret perquè va preveure places que requerien el coneixement de l'euskera sense que aquest requisit s'establís en la plantilla orgànica.