Uniped (Jan 2011)

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge: Pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs

  • Marit Allern

Journal volume & issue
Vol. 34
pp. 20 – 29

Abstract

Read online

De siste 30 årene har pedagogiske kvalifikasjoner fått stadig større betydning for ansettelser ved norske universitet og vitenskapelige høyskoler. I forbindelse med Kvalitetsreformen i 2003 ble dette koblet til forbedring av studiekvaliteten. Internasjonalt har kravet om at undervisning skal få større status blitt stadig sterkere de siste ti-årene, og med det også anerkjennelsen av Scholarship of Teaching and Learning. En av måtene pedagogiske kompetanse blir dokumentert på er Teaching Portfolios, på norsk pedagogiske mapper. Pedagogiske mapper ble innført som kriterium for pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning ved Universitetet i Tromsø 01.01. 2008. Artikkelen dokumenterer og diskuterer i hvilken grad pedagogiske mapper kan fremme en kultur for Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).