Frontiers in Oncology (2021-04-01)

Corrigendum: Knockdown of lncRNA LINC01234 Suppresses the Tumorigenesis of Liver Cancer via Sponging miR-513a-5p

 • Wen Xu,
 • Kesang Li,
 • Kesang Li,
 • Changfeng Song,
 • Xiaotong Wang,
 • Yueqi Li,
 • Baixue Xu,
 • Xin Liang,
 • Wanli Deng,
 • Junqing Wang,
 • Jianwen Liu

DOI
https://doi.org/10.3389/fonc.2020.636847
Journal volume & issue
Vol. 10

Abstract

Read online

No abstracts available.

Keywords