Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (Jul 2021)

Wprowadzenie

  • Barbara Surma

Journal volume & issue
Vol. 16, no. 2(60)

Abstract

Read online

W Polsce została wprowadzona reforma kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, która wynikała z krytycznych ocen poprzedniego systemu (studia pierwszego i drugiego stopnia). Obecnie od nauczycieli wymaga się uzyskania tytułu magistra, choć w wielu krajach europejskich pracę w przedszkolu i w klasach I-III może podjąć osoba z tytułem licencjata. Celem reformy jest połączenie teorii z praktyką i uzyskanie odpowiednich kompetencji, a nie tylko kwalifikacji zawodowych. Autorzy zgłoszonych do tego numeru artykułów przedstawiają wyniki swoich badań, w których Czytelnik może zapoznać się z procesem przygotowania do zawodu nauczycielskiego w kilku wybranych krajach europejskich (Ukraina, Dania, Islandia, Finlandia, Estonia).

Keywords