Finanse i Prawo Finansowe (Dec 2017)

Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu

  • Anna Piechota,
  • Daria Marczewska

DOI
https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.03
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 16
pp. 23 – 35

Abstract

Read online

Ubezpieczenia kredytu są oferowane klientom korzystającym z produktu bankowego jakim jest kredyt. Ubezpieczenie kredytu jest specyficznym produktem ubezpieczeniowym oraz jednym z elementów współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu na podstawie przeprowadzonego badania kwestionariuszowego oraz dostępnych wyników badań w przedmiotowym zakresie. Przeprowadzone wśród studentów badanie ankietowe wskazało na odmienne poglądy, niewielkie doświadczenia oraz niepełną wiedzę w zakresie ubezpieczenia kredytu wśród badanych studentów. Dostępne wyniki badań potwierdzają obserwacje w przeprowadzonym badaniu. Poziom świadomości ubezpieczeniowej powinien być podnoszonym m.in. przez edukację.

Keywords