Değerler Eğitimi Dergisi (Dec 2006)

Martin Buber’de Varoluş ve Etik: ‘Ben-Sen’ İlişkisi

  • Aliye ÇINAR

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 12
pp. 9 – 27

Abstract

Read online

Bu yazı, Martin Buber’de ‘Ben-Sen’ (I and Thou) ilişkisini analiz eder. Buber’in ben-sen ilişkisi, gerçekliğin doğasını kişisel diyaloğun nasıl tanımlayabileceğini tasvir etmesiyle, bir diyalog felsefesidir. Bu bağlamda, şu sorulara cevap bulunmaya çalışılacaktır: Buber niçin böyle bir formül önermiştir? Önerisi hangi imaları barındırmaktaydı? Buber’in, Descartes’ın ben ya da egosuna ilave ettiği ‘sen ve biz’ eklentisi bu problemi çözmüş müdür? ‘Ben-sen’ ilişkisinin etik görünümü nasıldır? Doğal ve doğaüstücü teolojinin ötesinde, bir ahlâk görüşü sunulabilmiş midir? Onun çözümü esasında hümanist bir personalizm midir?

Keywords