Nauki o Wychowaniu (2017-09-01)

Zyskiwanie samowiedzy poznawczej jako proces edukacyjny

  • Marcin Kafar

DOI
https://doi.org/10.18778/2450-4491.04.17
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 270 – 284

Abstract

Read online

Artykuł jest próbą przybliżenia podejścia refleksywnego w odmianie auto/biograficznej. W tym kontekście interpretacji poddane zostały dwie reprezentatywne dla tego podejścia wypowiedzi zamieszczone w tomie 4. czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” („NOWIS”). Na innym poziomie tekst ukazuje problem dystansu i bliskości występujący między różnymi ujęciami stosowanymi w badaniach poświęconych edukacyjnym wymiarom biografii.

Keywords