Ekonomiczne Problemy Usług (Jan 2017)

Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne

  • Piotr Gutowski

DOI
https://doi.org/10.18276/epu.2017.126/1-12
Journal volume & issue
Vol. 126

Abstract

Read online

In the article presented the results of a expert research on the correlation between the information society and economic growth in Poland. Also presented the results of statistical cal­culations between the analyzed phenomenons.

Keywords