Zakopane Metamorfoze dr. Joža Lovrenčiča

Keria: Studia Latina et Graeca. 2018;19(2) DOI 10.4312/keria.19.2.65-80

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: English, Slovenian, Modern Greek (1453-), Latin

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

David Movrin (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasični filologijo)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Klasični filolog dr. Joža Lovrenčič (1890–1952) je po kapitulaciji Italije in padcu fašizma prevzel ravnateljstvo na obnovljeni slovenski gimnaziji v Gorici, kjer se je šolal tudi sam. Po vojni je bil zato obsojen na montiranem procesu in zaprt; izgubil je tudi vsako možnost zaposlitve. Zdi se, da ga je v notranjem izgnanstvu nagovoril Ovidij, pesnik s podobno usodo, in v letih 1950–1952 je prevedel celotne Metamorfoze. Ravno v dneh strahovite medijske kampanje proti katoliški Cerkvi po imenovanju zagrebškega kardinala Stepinca jih je ponudil svojemu predvojnemu sodelavcu pri katoliškem Domu in svetu dr. Francetu Koblarju; ko je ta objavo zavrnil, se je Lovrenčič potrt vrnil domov in čez nekaj dni ga je zadela kap, Metamorfoze pa so ostale v rokopisu.