Sociologie Românească (Sep 2014)

Maria Larionescu, Economia socială și cooperația în România. O perspectivă socioistorică comparată, Iași, Polirom, 2013, 167 p.

  • Alina Juravle

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1-2

Abstract

Read online

No abstracts available.