Acta Iuris Stetinensis (Jan 2022)

Ogólnopolska konferencja naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” Międzyzdroje, 23–24 września 2021 roku

  • Agata Szwed,
  • Bartosz Pacholski

DOI
https://doi.org/10.18276/ais.2022.37-16
Journal volume & issue
Vol. 37

Abstract

Read online

W dniach 23–24 września 2021 roku w Międzyzdrojach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami”, która została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konferencji była ocena obowiązujących aktów prawnych w tytułowym zakresie, jak również próba wypracowania kompleksowego modelu ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w ramach postulatów de lege ferenda. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk prawnych, medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych oraz technicznych z wielu ośrodków naukowych i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.