Musikk og Tradisjon (Dec 2021)

Rapporter

  • Siri Mæland,
  • Karin Larsson Eriksson,
  • Isa Holmgren

Journal volume & issue
Vol. 35

Abstract

Read online

31. symposiet til ICTM:s studiegruppe i etnokoreologi, 12.-18. juli 2021, Klaipeda, Litauen. Av Siri Mæland ICTMs navneskiftediskusjon og avstemming - Inkludere dans og skifte fra tradisjonsmusikk til musikktradisjoner? Av Siri Mæland North Atlantic Fiddle Convention 2021, 23–26 juni, University of Limerick, Irland. Av Karin Larsson Eriksson Ungt Forskerforum for Folkemusikk og Dans (UFFD). Av Isa Holmgren