Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus (2014-09-01)

Ocena sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru natura 2000 torfowisko wielkie błoto w Szarowie (gmina Kłaj) w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych

  • Józef Hernik,
  • Andrzej Bielak,
  • Elżbieta Ulman,
  • Michał Bojar

DOI
https://doi.org/10.15576/ASP.FC/2014.13.3.55
Journal volume & issue
Vol. 13, no. 3
pp. 55 – 67

Abstract

Read online

Położone w Puszczy Niepołomickiej torfowisko Wielkie Błoto jest obszarem intensywnych zmian zagospodarowania przestrzennego. Po II wojnie światowej torfowisko to było użytkowane rolniczo, stanowiło teren eksploatacji torfu oraz dostarczało surowców do produkcji czerni lakierniczej. Prawo własności do terenów Wielkiego Błota zmieniało się wraz z upływem czasu, na czym skorzystali mieszkańcy. Eksploatacja torfu do lat 90. ubiegłego wieku przyczyniała się do rozwoju wsi Szarów. Jednakże zmieniająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju wywarła też wpływ na samo Wielkie Błoto. Wraz z początkiem lat 90. XX wieku większa część mieszkańców zrezygnowała z działalności rolniczej, co doprowadziło do zakrzaczenia terenu. Od 2011 r. torfowiska zostały włączone do obszarów Natura 2000. Należy jednak pamiętać, że celem opracowywania nowych sposobów zagospodarowania tego terenu powinna być aktywna ochrona, która będzie korzystna zarówno dla fauny oraz flory tego obszaru, jak i dla mieszkańców wsi Szarów oraz turystów. Obszar Wielkiego Błota może być stymulatorem rozwoju regionu.

Keywords