Pasivni nedoločniški polstavki, odvisni od glagolov ukazovanja: pogled s stališča teorije naravnosti

Keria: Studia Latina et Graeca. 2005;7(1) DOI 10.4312/keria.7.1.55-70

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: Slovenian, Latin, Modern Greek (1453-), English

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Jerneja Kavčič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Pričujoči prispevek obravnava eno od značilnosti skladnje nedoločniških polstavkov v klasični in polklasični grščini, to je rabo pasivnih nedoločniških polstavkov v primeru izpuščenega naslovnika za glagoli ukazovanja (stavki tega tipa so bolj znani iz latinščine, prim. Caesar pontem fieri iussit). Namen prispevka je predstaviti tudi osnovna izhodišča teorije naravnosti in prikazati, kaj lahko teorija naravnosti pove o navedenem tipu nedoločniških polstavkov.