Kons IKARUS, TIGER in fašizem

Keria: Studia Latina et Graeca. 2010;12(2-3) DOI 10.4312/keria.12.2-3.345-360

 

Journal Homepage

Journal Title: Keria: Studia Latina et Graeca

ISSN: 1580-0261 (Print); 2350-4234 (Online)

Publisher: Znanstvena založba FIlozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculy of Arts)

Society/Institution: University of Ljubljana, Faculy of Arts

LCC Subject Category: Language and Literature: Greek language and literature. Latin language and literature

Country of publisher: Slovenia

Language of fulltext: English, Latin, Slovenian, Greek, Modern (1453-)

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Janez Vrečko

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

Kosovelov postgravitacijski kons Ikarus in drugi konsi z ikarsko tematiko in načrtovana pesniška zbirkaIkarov senso ne le časovno, prostorsko, ampak tudi politično obarvani in dokazujejo pesnikovo intenzivno vmeščenost v osrčje konstruktivističnega avantgardizma, potrjujejo pa tudi, da je Kosovel v evropskem prostoru uspešno uveljavil literarni konstruktivizem. Z ikarsko tematiko sta dva izjemna ustvarjalca, Tatlin z Letatlinom in Kosovel z »Ikarovim snom«, sanjala »sanje, stare kot človeštvo«, da bi se z njihovo pomočjo osvobodila dveh strahotnih režimov tedanjega časa, fašizma in stalinizma. Kosovelu so bili pritem uporu zgled prav homunkuli, ki so se počlovečili tako, da so se dokopali do čustev in strasti in s tem presegli načrte svojega stvaritelja, fašistične diktature, ki jih je želela brez duše in čustev, v celoti podrejene mehaničnemu suženjskemu delu.