Die Evangelie en die kultuur

Verbum et Ecclesia. 1986;7(1):1-12 DOI 10.4102/ve.v7i1.941

 

Journal Homepage

Journal Title: Verbum et Ecclesia

ISSN: 1609-9982 (Print); 2074-7705 (Online)

Publisher: AOSIS

Society/Institution: University of Pretoria, Centre for Ministerial Development of the Dutch Reformed Church (Exelsus)

LCC Subject Category: Philosophy. Psychology. Religion: Religions. Mythology. Rationalism: Religion (General)

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: English, German, Dutch; Flemish, Afrikaans

Full-text formats available: PDF, HTML, ePUB, XML

 

AUTHORS

C. W. H. Boshoff

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 17 weeks

 

Abstract | Full Text

Die belangrikheid van die kultuur as lewensruimte van die mens, ook die christenmens het meteens ontplof. In Mei 1984 het in Rome die sogenaamde Riano-konsultasie oor Evangelie en Kultuur plaasgevind. Die byeenkoms is deur die Kommissie vir W�reldsending en Evangelisasie van die W�reldraad van Kerke en deur die Sekretariaat vir Eenheid van die Rooms Katolieke Kerk byeengeroep.