Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – transnacjonalizm

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. 2015;0(46):123-136 DOI 10.11649/sn.2015.038

 

Journal Homepage

Journal Title: Sprawy Narodowościowe. Seria nowa

ISSN: 1230-1698 (Print); 2392-2427 (Online)

Publisher: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Society/Institution: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

LCC Subject Category: Geography. Anthropology. Recreation: Anthropology: Ethnology. Social and cultural anthropology | Political science

Country of publisher: Poland

Language of fulltext: English, Polish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Mateusz Chudziak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

Circassian National Movement: Emigration, Diaspora, Transnationalism The main purpose of this article is to give an account of historical development of Circassian nationalism. Author proposes a modernist and ethno-symbilist perspective in researching national idea of Caucasian ethnic group devided in stalinist USSR as a result of national engeenering, as well as by nineteenth century conquest of Northern Caucasus. The category of 'trans-nationalism' is based on Arjun Appadurai's understending of development of various social and cultural identities in globalising world. The case of Circassians living in North Caucasus and diaspora is viewed in this perspective. Thus, article is a historical and anthropological scope of Circassian nationalism in past two centuries.   Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – transnacjonalizm Głównym celem artykułu jest przybliżenie historycznego rozwoju nacjonalizmu czerkieskiego. W badaniach nad tożsamością pochodzącej z Kaukazu Północnego grupy etnicznej  autor proponuje perspektywę modernistyczną i etnosymboliczną. Czerkiesi zostali podzieleni na odrębne grupy w wyniku stalinowskiej inżynierii narodowej. Wcześniej znaczna ich grupa została wygnana z Kaukazu podczas rosyjskiego podboju regionu. Potomkowie wygnańców tworzą dziś diasporę, której poświęcono najwęcej miejsca. Współczesna tożsamość Czerkiesów żyjących w diasporze i na Kaukazie została ujęta w ramy zjawiska zwanego w tekście “transnacjonalizmem”. Kategoria ta oparta jest na rozumieniu nowoczesnych tożsamości społecznych proponowanemu przez Arjuna Appadurai'a. W takiej perspektywie omawiana jest historia czerkieskiego nacjonalizmu w ciągu ostatnich dwóch stuleci.