Nordlit: Tidsskrift i litteratur og kultur (Mar 2019)

Byarkivets utstilling

  • Tromsø Byarkiv

DOI
https://doi.org/10.7557/13.4684
Journal volume & issue
no. 41

Abstract

Read online

Utstilling organisert av Byarkivet i Tromsø i anledning Verdensteaterets 100-årsjubileum. Utstillingen åpnet på Tromsø bibliotek og byarkiv den 29. august 2016 og fortalte historien til Verdensteatret i tekst og bilder.