Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet

Søkelys på Arbeidslivet. 2017;34:63-79 DOI 10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02-04

 

Journal Homepage

Journal Title: Søkelys på Arbeidslivet

ISSN: 1504-8004 (Print); 1504-7989 (Online)

Publisher: Universitetsforlaget

Society/Institution: Institutt for samfunnsforskning

LCC Subject Category: Social Sciences: Industries. Land use. Labor: Labor. Work. Working class: Labor market. Labor supply. Labor demand

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian, Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål

Full-text formats available: PDF, HTML, XML

 

AUTHORS

Endre Kildal Iversen
Peter Aalen
Erik W. Jakobsen

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 52 weeks

 

Abstract | Full Text

Artikkelen viser at bruk av innvandrerarbeidskraft i bedrifter innen overnattingsbransjen henger sammen med redusert lønnsutvikling og økt lønnsomhet. Resultatet tyder på at bedriftene subsituterer arbeidsstyrken i retning billigere arbeidskraft uten å redusere produktiviteten, med økt lønnsomhet som følge. Artikkelen viser også at sammenhengen mellom økt bruk av innvandrerarbeidskraft i bedrifter og redusert lønnsutvikling øker med bedriftsstørrelse. Innen serveringsbransjen finner vi ikke samme mønser. Samlet sett synes egenskaper ved bedrifter og bransjer viktig for innvandringens innvirkning på produktivitet og lønnsutvikling, og ulike bedrifttypers tilpasning til endringer i arbeidstilbudet av innvandrerarbeidskraft er et interessant tema for videre forskning.