Edukacja (Dec 2013)

Modele psychometryczne w pomiarze diagnostycznym

  • Artur Pokropek

Journal volume & issue
Vol. 124, no. 4
pp. 20 – 41

Abstract

Read online

W artykule przedstawione zostały podstawowe kategorie modeli psychometrycznych, które mogą zostać zastosowane w diagnostycznym pomiarze edukacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono nowej dla polskiego pomiaru edukacyjnego kategorii modeli określanej mianem „statystycznych modeli diagnostycznych” lub „kognitywnych modeli diagnostycznych”. W artykule szczegółowo opisany został jeden z modeli diagnostycznych: DINA, a następnie pokazano jego zastosowanie na polskich danych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej. Artykuł pokazuje korzyści płynące z nowego podejścia, jak również problemy związane z jego implementacją dla diagnozy edukacyjnej.

Keywords