Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu (Oct 2010)

Uloga upravnog žalbenog suca

  • Daniel Chabanol

Journal volume & issue
Vol. 47, no. 3
pp. 513 – 521

Abstract

Read online

Nakon što su 1953. godine osnovani upravni sudovi kako bi se rasteretio Državni savjet, trideset godina kasnije, odnosno 1980. godine, on se opet našao zatrpan brojnim žalbama, tako da se nijedan predmet nije mogao riješiti brže od tri godine nakon podnošenja žalbe. Stoga je zakonom od 31. prosinca 1987. godine, kako bi se poboljšala ta situacija, predviđeno da se na međuregionalnoj razini osnuju upravni žalbeni sudovi. Suprotno običajnim pravilima u žalbenim sudovima, koji odlučuju samo o žalbi, ovi sudovi imaju mogućnost da sami presude spor.

Keywords