RUS DİLİNDEKİ İFADE ZENGİNLİĞİNİN ÇEVİRİ BİLİMİNE VE RUSÇA ÖĞRENİMİNE KATKISI / CONTRIBUTION OF THE ABUNDANCE OF EXPRESSIONS IN RUSSIAN LANGUAGE TO TRANSLATING AND LEARNING RUSSIAN

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015;0(33):107-122

 

Journal Homepage

Journal Title: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 1300-4921 (Print); 2458-908X (Online)

Publisher: Selçuk University

Society/Institution: Faculty of Letters

LCC Subject Category: Language and Literature | Social Sciences

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Leyla DALKILIÇ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 16 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Bir dilde cümlenin esas anlamının korunarak çeşitli gramer kalıplarıyla aktarılabilmesi, o dildeki zengin ifade biçimlerine işaret etmektedir. Rus dili aktarılmak istenen söylemin farklı yollarla ifade edilebilmesi olanağına sahip özelliğiyle ifade çeşitliliği açısından zenginlik arz eden dillerdendir. Rusça’nın bu özelliği kullanımda belirli koşullarda birbirlerinin yerine geçebilen, anlam açısından birbirine yakın olan ancak her biri kendine has özelliklere sahip sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil gibi farklı gramer kalıplarıyla oluşturulabilen paralel cümle kavramına işaret etmektedir. Rusça’daki paralel cümleler çeşitli dil öğeleriyle oluşturulabilmelerinin yanı sıra konuşma dili ve yazı dili olarak kullanım alanı açısından da birbirinden ayrılabilmekte, bu ise cümlenin kullanımdaki tercih koşullarına etki etmektedir. Bir ifadenin farklı yollarla aktarılabilme özelliği, özellikle çeviri sırasında çevirmene ya da konuşana mevcut çeşitli alternatifler sayesinde belirtilmek isteneni dile getirmede kolaylık sağlayabilmektedir. Bu çalışmada yapı ve işlev olarak farklılık gösteren ancak anlam açısından benzerlik arz eden Rusça’daki paralel cümle kavramı, kullanım alanları ve kuralları içerisinde ele alınacaktır. Öte yandan bu cümlelerin çevirideki yansımaları, olası alternatif cümle örnekleriyle Sabahattin Ali’nin ilk kez 1990 yılında Rusça’ya çevrilmiş olan Kürk Mantolu Madonna adlı eseri üzerinde incelenecektir. </p>