Arbeta med rangordningsövningar

Högre Utbildning. 2011;1(1)

 

Journal Homepage

Journal Title: Högre Utbildning

ISSN: 2000-7558 (Online)

Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP

Society/Institution: Lunds Universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap

LCC Subject Category: Education: Education (General)

Country of publisher: Norway

Language of fulltext: English, Danish, Swedish, Norwegian Bokmål

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Johan Larsson

Jannika Andersson-Chronholm

Maja Elmgren

Staffan Andersson

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 24 weeks

 

Abstract | Full Text

Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.