Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (Dec 2018)

Zastosowanie przełączników we współczesnej infrastrukturze teleinformatycznej

  • Dariusz Chaładyniak,
  • Paweł Niezgoda

DOI
https://doi.org/10.26348/znwwsi.19.79
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 19
pp. 79 – 109

Abstract

Read online

Artykuł przedstawia rolę przełączników we współczesnych systemach i sieciach teleinformatycznych. W części wstępnej omówiono klasyfikację przełączników sieciowych, mechanizmy przełączania ruchu ramek ethernetowych oraz procesy segmentacji i nadmiarowości. W części praktycznej przeprowadzono przykładową konfigurację sieci teleinformatycznej o architekturze warstwowej oraz omówiono wybrane mechanizmy bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Keywords