Ekonomiczne Problemy Usług (Jan 2017)

Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice

  • Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj,
  • Rafał Koczkodaj

DOI
https://doi.org/10.18276/epu.2017.129-09
Journal volume & issue
Vol. 129

Abstract

Read online

The article presents main methods and rules of the financial management of households and general government sector units. It focuses on presenting similarities and differences between the two, as well as methods simplifying efficiency of financial management in analysed sectors.

Keywords