Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo, Bìblìografoznavstvo, Knigoznavstvo (Dec 2014)

Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення

  • О. Ю. Красікова

Journal volume & issue
Vol. 19, no. 1(11)
pp. 119 – 121

Abstract

Read online

За допомогою аналітико-порівняльного аналізу розглянуто сучасний стан взаємодії двох найважливіших інформаційних джерел – фондів наукової бібліотеки та Інтернету. Особливу увагу приділено перевагам й недолікам даної взаємодії. Зазначено, що книга є першоджерелом інформації, надійнішим зберігачем знань людства.

Keywords