AĞIN MERKEZİNDE YER ALMAK AKTÖRE AVANTAJ SAĞLAR MI?: TÜRK İŞLETME GRUPLARI ÖRNEKLEMİNDE BİR ARAŞTIRMA / Does Taking Place In The Central Network Position Provide Advantages To The Actor?: A Research In Turkish Business Groups Sample

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi. 2017;1(2):165-190 DOI 10.29216/ueip.345103

 

Journal Homepage

Journal Title: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

ISSN: 2587-2559 (Online)

Publisher: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

LCC Subject Category: Political science | Social Sciences: Economic theory. Demography: Economics as a science

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Selcen SARI AYTEKİN (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 10 weeks

 

Abstract | Full Text

Bu araştırmanın amacı, işletme gruplarının bağlı işletmelerinin, işletme grubu içerisinde oluşan ağ düzeneğinde yer aldıkları konumun finansal performansları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu ilişki, Borsa İstanbul’da koteli ve bir işletme grubuna bağlı işletmelerden oluşan örneklem üzerinde analiz edilmiştir. Toplamda 15 işletme grubuna ait 74 bağlı işletmenin verileri üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, hem ticari bağlardan oluşan ağ yapısı içerisinde hem de örtüşen yönetim kurulu üyeliklerinden oluşan ağ içerisinde daha merkezi konumda bulunan bağlı işletmelerin finansal performanslarında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler gözlenmiştir.