Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Jun 2018)

Kredyt bankowy jako podstawa zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług

  • Karolina Kozioł,
  • Rafał Pitera

DOI
https://doi.org/10.24917/20801653.322.10
Journal volume & issue
Vol. 32, no. 2

Abstract

Read online

Artykuł podejmuje problematykę finansowania przedsięwzięć z sektora usług. Od kilkudziesięciu lat kredyty bankowe stanowią jedno z najważniejszych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Obok kapitału własnego, będącego podstawowym i jednocześnie głównym finansowaniem, to właśnie środki pochodzące z udzielanych przez banki kredytów pomagają zrealizować przedsięwzięcia przedsiębiorstw na terytorium Polski. Wart podkreślenia jest fakt oceny sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o środki pieniężne od banków. W opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze dane ukazujące, w jak dużym stopniu przedsiębiorstwa usługowe sięgają po zewnętrzne źródła finansowania oraz jakie miejsce w tej strukturze zajmują kredyty bankowe. Celem artykułu jest próba oceny istotności i znaczenia środków pochodzących z kredytów i pożyczek bankowych na rozwój w sektorze usług. Z uzyskanych danych empirycznych na temat finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce oraz z badania przeprowadzonego na grupie przedsiębiorstw sektora usług jednoznacznie wynika, iż kredyty bankowe obok kapitałów własnych stanowią główne i jednocześnie najpopularniejsze źródło finansowania realizowanych inwestycji. Mimo coraz większej oferty alternatywnych form finansowania, w dalszym ciągu to środki pochodzące od banków stanowią najczęstszą formę wspomagania przedsiębiorstw.

Keywords