Ekonomiczne Problemy Usług (Jan 2015)

Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

  • Teresa Łuczka

Journal volume & issue
Vol. 116

Abstract

Read online

There are macro- and microeconomic determinants of capital structure in SMEs. The age of the enterprise is one of the important microeconomic determinants which should be still researched.                    

Keywords