Simplificació administrativa i règim de control previ administratiu d'activitats de prestació de serveis. Hi ha espai per als drets lingüístics?

Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law. 2009;0(52)

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law

ISSN: 0212-5056 (Print); 2013-1453 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Language and Literature: Romanic languages

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Catalan; Valencian, Aragonese, German, Occitan (post 1500); Provençal, French, Basque, English, Dutch; Flemish, Galician, Spanish; Castilian, Italian

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS

Alba Nogueira López

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

La transposició de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis al mercat interior, suposarà canvis substancials en el règim de control previ d'activitats. La pretensió que el règim de control administratiu previ d'activitats de serveis tingui validesa a tot l'Estat pot tenir efectes en els drets lingüístics dels ciutadans i prestadors. La tensió entre la protecció en les normes comunitàries de la diversitat lingüística i la llibertat d'establiment s'ha d'examinar. Les raons imperioses d'interès general permeten protegir els drets lingüístics dels ciutadans en les relacions privades en un context, no obstant això, de limitació en l'abast de les mesures admissibles.